Projektování s geosyntetiky

  • návrh vyztužených zemních konstrukcí, opěrných zdí, vyztužených svahů
  • statické a stabilitní výpočty vyztužených zemních konstrukcí
  • vyztužování, zlepšení únosnosti a stabilizace neúnosného podloží
  • posouzení stability svahu vícevrstvého kompozitního systému rekultivované skládky odpadů
  • pracujeme s CAD, ReSSA, MSEW, Geo5, Plaxis

V rámci technické pomoci poskytujeme servis a služby v oblasti projektování a projekční podporu při navrhování vyztužených zemních konstrukcí, stabilizaci podloží. Specifikujeme technologické postupy, navrhujeme optimální a praktická řešení tak, aby byl návrh zemních konstrukcí efektivní. Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat jako dílčí nebo samostatnou část.

V souvislosti s návrhem vyztužených zemních konstrukcí je geotechnika nedílnou součástí naší práce. Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství v oblasti mechaniky zemin, zakládání staveb, aplikované geotechniky. Optimalizujeme návrhy využití zemin a celkového přístupu k této problematice.