1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

Protierozní georohože a sítě

Protierozní georohože TENAX MULTIMAT a sítě M-NET ENVI

Cílem použití protierozních georohoží TENAX MULTIMAT a přírodních protierozních sítí M-NET ENV Ije zamezit resp. omezit rozrušování zemského povrchu vodou. Toto rozrušování je spojené s přemisťováním zeminy nebo jiných částic zpravidla na povrchu svahu. Protierozní georohože TENAX MULTIMAT a přírodní protierozní sítě plní úlohu ochrany svahu především v období od dokončení stavby do zapojení vegetace. Toto období je z hlediska vodní eroze nejrizikovější

Protierozní georohože TENAX MULTIMAT

TENAX MULTIMAT je prostorová (3-D) propustná struktura vyrobená z polypropylenu, nepodléhající rozkladným procesům působením mikroorganismů, plísní a běžně se vyskytujících chemických látek - vyznačuje se dlouhodobou životností. Kořeny vegetace prorůstají do struktury georohože a vyztužují tak kořenový systém travního porostu i v následujícím období po zapojení vegetace. To je důležité zejména u strmých svahů, koryt vodních toků apod. Zkoušky prováděné u nezávislých institutů prokázaly, že TENAX MULTIMAT kompletně zamezuje vzniku rýhové eroze a významně omezuje erozi plošnou.

multimat-foto 

Přírodní protierozní sítě M-NET ENVI

Přírodní protierozní sítě M-NET ENVI k protierozní ochraně povrchu svahů jsou tvořeny tkaním vyrobenou dvojrozměrnou otevřenou konstrukcí z jutových nebo kokosových vláken. Orientační životnost jutové geotextilie je 2 - 3 roky, kokosové 5 - 7 let, což je dostatečně dlouhá doba pro vytvoření vegetačního krytu. Protože se jedná o přírodní - ekologický materiál, jeho následný rozklad nemá negativní vliv na životní prostředí. Sítě jutové jsou dodávány o plošné hmotnosti 500 g/m2 v šíři 1,22 m. Sítě kokosové jsou dodávány o plošné hmotnosti 400g/m2 v šíři 2,0 m a o plošné hmotnosti 700g/m2 v šířích 1,0 m a 2,0 m.

Součástí dodávky těchto materiálů jsou ocelové kotvící skoby. Standardní rozměry jsou průměr 4mm, délka 0,3m, ale podle požadavku zákazníka lze vyrobit i skoby jiných rozměrů.

ak7-b
Aplikace protierozních georohoží a protierozních sítí

Pro zatravnění svahu je povrch třeba zpracovat do hloubky cca. 70-80mm půdního profilu, urovnat, podle potřeby povápnit, přihnojit. Vyskytující se keře doporučujeme seříznout cca. 0,30m nad zemí a síť provléci. Na nakypřený povrch vyséváme 30-50g travního semene na m2. Pásy protierozní georohože / sítě jsou pokládány na urovnaný a nakypřený povrch svahu zemního tělesa. Osetí svahu se provádí v případě ručního osetí před montáží protierozní sítě, v případě hydroosevu po montáži. U protierozních georohoží se ruční osetí provede přímo na položenou georohož s následným přesypáním povrchu kvalitní zeminou (ornicí). V případě hydroosevu, se tento provádí na položenou a zeminou zasypanou (přehrnutou) georohož. Pásy georohože / sítě (dále geotextilie) jsou rozbaleny ze svahu směrem dolů s překryvem sousedních pásů 0,05 – 0,15 m a zabezpečeny kotvícími ocelovými kolíky. Počet kotev závisí na konkrétních podmínkách stavby. Pásy se pokládají volně bez napínání. Vrchní pásy vždy překrývají spodní.

aplikace

 

Pásy jsou zpravidla v koruně svahu ukotveny do rýhy 0,15 m x 0,15 m a zajištěny kolíky (případně lze ukotvení doplnit o dřevěné tyče o průměru 50 – 80 mm, na které se konec geotextilie namotá a následně upevní v rýze kolíky), spodní konce pásů jsou podhrnuty a zajištěny kolíky, kamenným záhozem, popř. je geotextilie zasunuta za navazující konstrukci. V případě příčných spojů je doporučený překryv 0,30 m.

V případě zájmu o technickou dokumentaci k výrobkům nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality

Nové typy Bentonitu

bentonit-test-malyBentonitové rohože BENTOMAT® jsou úspěšně aplikovány v těsnících systémech skládek odpadů a vodohospodářských staveb po celém světě. Výrobce, firma CETCO® vyvinula a představila nové typy bentonitových rohoží, výrobky RESISTEX™ a CONTINUUM™.

Číst dál...
Marcador spol. s r.o. © 2014
Všechna práva vyhrazena. 
All rights reserved.
Design and Programming
© CreoShop - Martin Balcar, 2014
Studio PLUS - reklamní agentura