1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

Geobuňkové systémy

Geobuňkový systém firmy MARCADOR

Geobuňkové systémy jsou vyráběné z vysokohustotního polyetylénu  (HDPE) popř. z kompozitního materiálu na bázi polyetylénu (Neoloy - Neoweb). Vysokohustotní polyetylén (HDPE) vyniká nad ostatními materiály především odolností k chemickým látkám a v podstatě neomezenou životností při zabudování do země v celém rozsahu pH.

Svým zpevňovacím účinkem geobuňkový systém zabraňuje smykovému porušení a deformacím sypaných a vrstvených konstrukcí. Systém stabilizuje plnivo, umožní rozložení zátěže v plastických zeminách, stabilizuje nezpevněné vozovky.
Systém vytváří tuhý podklad s vysokou ohybovou pevností, který při podélném rozložení zátěže funguje jako polotuhá deska. Kontaktní napětí na podloží se tak významně zmenší a tloušťku násypového materiálu ve srovnání s neupravenou a nevyztuženou konstrukcí je možné snížit až na polovinu. Zároveň perforace stěn buněk zvyšuje úhel tření mezi plnivem a stěnou, umožňuje podélný odtok vody v případě saturovaných zemin a sníží negativní vliv zadržování vody na málo propustném podloží.
Systém je vhodný také jako protierozní ochranný systém povrchů svahů a vodních kanálů, kde svými vlastnostmi stabilizuje a udržuje vrchní vegetační vrstvu.
Z geobuňkového systémuje také možné vytvářet opěrný konstrukční systém strmých svahů či opěrných zdí, který vyniká konstrukční flexibilitou a přirozeným vzhledem díky snadné implementaci vegetace.
Povrch materiálu stěn jednotlivých buněk je vroubkovaný kvůli zlepšení frikčních vlastností mezi výplňovým materiálem a stěnou buňky (tzv. aggregate lockup), což v konečném důsledku umožňuje lepší roznášení sil a stabilitu celé konstrukce. Stěny buněk jsou opatřeny důmyslně rozmístěnými řadami otvorů, které zajišťují drenážní funkci - snadný průtok vody mezi jednotlivými buňkami. To je důležité z hlediska stability celého systému zejména při použití na svazích.
V případě zatravnění povrchu konstrukce umožní perforace volný průchod jak vody, tak i živin a mikroorganismů z buňky do buňky. Zároveň je umožněno prorůstání kořenů, což vede k vytvoření optimálních podmínek pro růst vegetace a tím opět ke zpevnění celé konstrukce.

HDPE geobuňkový systém vytváří polotuhou desku  geobunkovy-system-pod-budouci-cyklostezkou
HDPE geobuňkový systém vytváří polotuhou desku                  Geobuňkový systém pod budoucí cyklostezkou

 gebunkovy system-princip  geobunkovy-system-neoweb
Princip geobuňkového systému                                                        Geobuňkový systém NEOWEB

Geobuňkový zpevňovací systém je možné s výhodou použít pro tyto aplikace:

Základové polštáře a podkladní vrstvy
Polotuhá deska, kterou buňkový systém vytváří, rovnoměrně roznáší zatížení a snižuje kontaktní napětí na podloží. Ve srovnání s neupravenými konstrukcemi je možné zmenšit tloušťku vrstev až o 50% nebo použít méně vhodné materiály. V případě saturovaných zemin umožňuje perforace buněk podélný odtok vody a sníží negativní vliv zadržování vody na málo propustném podloží. Ideální řešení pro skladiště, železniční náspy, přístupové cesty, podklady vozovek, základové rošty a patky.

Opěrné zemní konstrukce
Systémje možné použít jako plnohodnotný opěrný konstrukční systém pro zdi a stěny, který vyhovuje veškerým stavebním požadavkům. Ve vodorovných terasách vnějších buněk je možný růst vegetace a je tak vytvořen přirozený vzhled. Systém umožňuje vytvářet poměrně strmé čelní plochy a při zachování strukturální stability bezpečně zachycuje smykové síly zvláště na stlačitelném a nestabilním podloží. Perforované buňky s vhodným plnicím materiálem eliminují potřeby složitých odvodňovacích systémů a výstavba stěn je tak hospodárnější.

Ochranný systém svahů a vodních kanálů
Perforované buňky zvyšují tvarovou stabilitu svahovaných konstrukcí a kanálů. Je tak zajištěno paralelní odvodnění materiálu výplně a zároveň omezeno přesunování a sesuv materiálu po svahu dolů. Vzájemné prorůstání kořenového systému stabilizuje povrch vůči krátkodobému působení např. přívalové vody. Ideální pro ochranné obklady břehů, konstrukce zářezů a násypů kanálů a hrází, ochranné bariéry skládek, výsypky a hráze obecně.

Vodní nádrže, skládky odpadů
Geobuňkový systémspolečně s izolačním systémem tvořeným geomembránou či bentonitovou rohoží tvoří nepropustný chráněný povrch. Geobuňkový systém je ideální k fixaci materiálu krycí – ochranné vrstvy izolačních systémů především při aplikaci na svazích. Štěrková výplň buněk – např. u skládek odpadů – umožní vytvořit drenážní vrstvu pro sběr a odvod vody.

geobunkovy-system-neoweb-operna-zed  geobunkovy-system-neoweb--stavba-operne-zdi
Geobuňkový systém NEOWEB, opěrná zeď                                Geobuňkový systém NEOWEB - stavba opěrné zdi

hdpe-geobunkovy-system  hdpe-geobunkovy-system-perforovana-stena-umoznuje-volny-prutok-vody
HDPE geobuňkový systém                                                              Perforovaná stěna umožňuje volný průtok vody

V případě potřeby a pro zajištění vnější stability strmých svahů a opěrných stěn lze celou konstrukci geobuňkového systémudoplnit o výztužné prvky – geomříže, popřípadě tkané výztužné textilie, tak aby bylo dosaženo požadovaných hodnot stability, distribuce sil, únosnosti a omezení deformace. Kombinací vynikajících vlastností geobuňkového systému a vlastností použitých výplňových materiálů a výztužných geosyntetik lze vytvořit armovanou zeminovou desku s požadovanými vlastnostmi pro následné založení stavby.

Geobuňkový systém se úspěšně využívá na svazích a obecně všude tam, kde sklon svahu převyšuje úhel vnitřního tření použitých materiálů a hrozí tak jejich nestabilita.

V případě zájmu o technickou dokumentaci k výrobkům nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality

Nové typy Bentonitu

bentonit-test-malyBentonitové rohože BENTOMAT® jsou úspěšně aplikovány v těsnících systémech skládek odpadů a vodohospodářských staveb po celém světě. Výrobce, firma CETCO® vyvinula a představila nové typy bentonitových rohoží, výrobky RESISTEX™ a CONTINUUM™.

Číst dál...
Marcador spol. s r.o. © 2014
Všechna práva vyhrazena. 
All rights reserved.
Design and Programming
© CreoShop - Martin Balcar, 2014
Studio PLUS - reklamní agentura