1

10

11

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

9

Geosyntetika - použití

Každý projektant, investor, zhotovitel by měl zajistit, aby do stavby byly zabudovány pouze výrobky, které byly řádně uvedeny na trh, které splnily veškeré legislativní požadavky a ke kterým existují potřebné doklady.

Geosyntetika jsou stavební výrobky. Sedmnáct harmonizovaných norem definuje, jakým způsobem musí být výrobek testován a osvědčen pro daný účel použití. Vhodnost výrobku pro daný účel použití uvádí notifikovaná osoba na certifikátu SŘV a označením výrobku CE.

Požadavky na výrobky,
volba vhodné normy pro výrobek a oblast použití:

Nádrže a hráze

skica-nadrze a hraze 

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13361 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13254 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

 

Kanály

skica-kanaly 

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13362 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13255 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

 

Kapalné odpady

 skica-kapalne odpady

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13492
Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13265 Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

 

Tuhé odpady

 skica-tuhe odpady

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13493 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13257 Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

 

Pozemní komunikace a jiné dopravní plochy

skica-pozemni komunikace 

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 15382 Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 15381 Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

ČSN EN 13249 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13256 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

ČSN EN 13249 (H<Hc) Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13251 (H>Hc) Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

H = výška stavby

Hc = pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy: výška v místě, kde je převládající dopravní zatížení / pro železnice: rozdíl výšky mezi spodní částí kolejí a náspem

 

Železnice

skica-zeleznice 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13250 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13256 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

ČSN EN 13249 (H<Hc) Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13251 (H>Hc) Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

H = výška stavby
Hc = pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy: výška v místě, kde je převládající dopravní zatížení / pro železnice: rozdíl výšky mezi spodní částí kolejí a náspem

 

Tunely a podzemní stavby

 skica-tunely

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13491
Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb

 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13256 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

 

Základy a opěrné stěny

 skica-zaklady a operne steny

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

 

Systémy ochrany proti erozi

 skica-protierozni systemy

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:
ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

 

Odvodňovací systémy

 skica-odvodnovaci systemy

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:
ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Aktuality

Nové typy Bentonitu

bentonit-test-malyBentonitové rohože BENTOMAT® jsou úspěšně aplikovány v těsnících systémech skládek odpadů a vodohospodářských staveb po celém světě. Výrobce, firma CETCO® vyvinula a představila nové typy bentonitových rohoží, výrobky RESISTEX™ a CONTINUUM™.

Číst dál...
Marcador spol. s r.o. © 2014
Všechna práva vyhrazena. 
All rights reserved.
Design and Programming
© CreoShop - Martin Balcar, 2014
Studio PLUS - reklamní agentura